Omaha Poker Guide

By | August 12, 2022

Skillnaden mellan Omaha Poker och Texas Hold’Em är att alla spelarna får fyra kort på handen istället för två. Hur du satsar och hur ”community-korten” läggs ut är på samma sätt som Texas Hold’Em, handrankingen är också densamma. När det är dags att visa din hand, ”Showdown”, så ska du ha skapat en så bra hand som möjligt med två av korten på din hand och tre av korten som ligger på bordet. Skillnaden mot Texas Hold’Em är att du inte kan använda t.ex. ett kort på handen och fyra kort från bordet, utan det måste som sagt vara två kort från din egen hand och tre kort från bordet de sk. ”community-korten”. Detta innebär bl.a. att de högsta korten aldrig kan ligga på bordet, samt att det är betydligt bättre att få ett par i knektar på sin hand än fyrtal, eftersom du bara kan använda två av dem från din hand.

Omaha varianter
Man kan dela upp Omaha i två olika former. Den första varianten heter Omaha Hold’Em Poker och var från början ett ”high-hand” spel där det endast gick ut på att skapa den högsta möjliga handen. Sedan kom varianten där man skapar två händer, en ”high-hand” och en ”low-hand”, en så hög hand som möjligt och en så låg hand som möjligt för att vinna.

Den varianten blev snabbt mycket populär och kallades ”Omaha/8 or better”. Nu för tiden spelas nästan uteslutande denna variant, så när man talar om Omaha Poker så är det high-low split spelet man talar om. Den ursprungliga varianten kallas för Omaha High numera.

Vem vinner?
I Omaha Poker bildar varje spelare en egen hand med fem kort enligt ovan som är så hög som möjligt –samt en så låg hand som möjligt. För att vara med och spela den låga handen måste du kunna spela en 8-7-6-5-4 hand eller lägre. Potten delas mellan spelaren med den högsta resp. lägsta handen, vilket kan bli samma spelare. Omaha Poker spelas som regel med en fast insatsgräns (dvs.fixed-limit, i motsats till no-limit poker).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *