Texas Hold’Em Poker Guide

By | September 1, 2022

Många tror att poker är ett spel som baseras på tur. Det är givetvis till viss del sant då du inte kan påverka vilka kort som du blir tilldelad, eller vilka kort som sedan dyker upp på bordet. Men när du har fått dina kort så har du blivit tilldelad din sk. tur, det är nu det riktiga spelet börjar och då är det andra faktorer, som vilken position vid bordet du har, vilka dina motståndare är och vilka odds din hand har som spelar in.

Texas Hold’em poker går ut på att skapa en så bra hand som möjligt där du får använda 5 kort av 7 möjliga. 2 av dessa kort har du själv på handen, och de ser inte dina motståndare. Dessa kort kallas för ”hole cards” eller ”pocket cards”. De 5 kort som sedan läggs ut på bordet för alla att använda sig av kallas ”community cards”.

Börja Spela
TIPS! Utnyttja bonusen som du får av leverantörerna för att öppna konto hos dom! Försök att alltid sätta in det belopp som du får maxbonus på, det gör att du snabbt kan få din bankrulle (ditt spelkapital) att växa.

För att spela Texas Hold´em Poker behöver man vara minst två spelare och en dealer som delar ut korten till spelarna. För att man ska veta vem det är som är dealer, eller vem som dealern delar ut kort åt så brukar man använda sig av en ”Dealer knapp”. Varje spelare kommer i tur och ordning sitte på ”Dealer knappen” och agera dealer, ”Dealer knappen” snurrar medsols. Korten delas ut ett i taget till spelarna runt bordet och dealern börjar med spelaren direkt till vänster om ”Dealer knappen”.

Alla spelare får som vi tidigare nämnt 2st ”hole cards”. När alla har fått sina kort från dealern så är man i en fas som kallas ”pre-flopp”, dvs stadiet före att de 3 första ”community korten” läggs på bordet.

Small blind och Big blind
Det finns två stycken obligatoriska insatser som görs oavsett vad för kort du har på handen. Vem som gör dessa insatser styrs av ”Dealer knappen”. Den som sitter direkt till vänster om ”Dealer knappen” lägger den sk. ”Small blind” som är hälften av den minsta insatsen, den som sitter på plats nummer två efter dealern lägger den sk. ”Big blind” som är hela minimuminsatsen. Alla som sedan tycker att sina kort är tillräckligt bra för att gå vidare med i ett försök att sätta ihop en hand med den kommande ”floppen” behöver då också i turordning runt bordet lägga in minst ”Big blind” insatsen. Det går här att kasta sina kort, lägga sig, och avstå från att delta i spelet. Om de spelare som lagt in ”Small blind” eller ”Big blind” väljer att lägga sig så hamnar deras insatser ändå i potten.

Flop, Turn, River och vinnaren
När alla spelare som valt att gå vidare för att spela sin hand genom att lägga minst “Big blind” så läggs “Floppen” ut på bordet. Den består av de 3 första korten som alla spelare får ta del av för att skapa sin hand.

Den första spelaren att agera på ”Floppen” är den som sitter direkt till vänster om ”Dealer button”. Spelaren kan välja att ”Checka” dvs avvakta och låta turen gå till nästa spelare, ”Höja” dvs lägga in en högre insats och tvinga de andra spelarna som vill fortsätta spela att göra samma sak, eller ”lägga sig” dvs kasta sina kort och dra sig ur spelet.

När alla spelare som vill vara med har lagt in lika mycket i insats, eller om samtliga ”Checkar” så lägger dealern upp det fjärde ”Community kortet” som kallas ”Turn card”. Nu kan varje spelare skapa en hand uifrån 6st möjliga kort, 2st i sin egen hand och 4st ”Community kort” på bordet.

Återigen är det den första spelaren efter ”Dealer button” som bestämmer hur spelet fortgår genom att ”Checka”, ”Höja” eller ”Lägga sig”.

När alla insatser är lagda lägger dealern upp det femte och sista kortet som kallas ”River card”. Nu har samtliga spelare som är med 7st kort att skapa en hand med, 2st på sin egen hand och 5st ”Community kort” på bordet.

Den sista rundan spelas precis som föregående rundor med start hos den spelare som sitter direkt efter ”Dealer button”. Nu kan de återstående spelarna välja att ”Syna”, även kallat ”Calla”, den som återigen lägger in en insats. Om en spelare lägger en insats och resterande spelare ”Lägger sig” så vinner den som har lagt insatsen. Om någon däremot ”Callar” så visas korten mellan de återstående spelarna och den bästa handen vinner. Om spelarna har lika bra kort så delas potten mellan dem båda.

Strategi före floppen
Det är viktigt att noggrannt överväga den handen du har tilldelats. Det är lätt att luras av att de är ”suited”, dvs. samma färg, eller att det är ett Ess med på handen.

Du får två kort före floppen, sitter du inte på någon av ”Blinds-positionerna” så är det med andra ord gratis för dig att titta på -och kasta dina kort. Utnyttja detta och spela inte övervärderade händer i onödan.

Håller du dig inom rang 1-5 ovan före floppen så kommer du att spela sk. ”tight”, då du endast går med och spelar högt rankade händer, vilket kan vara bra i början. Men var inte rädd för att utforska händerna utanför denna skala. Är ni färre än tio spelare vid ett bord så kommer dessutom fler händer vara mer värda och stå sig bättre. Chansen att någon har något bättre krymper ju då.

Mycket annat spelar också in, som vilken position du har vid bordet, hur många spelare som är med m.

Har du en sen position så hinner du få mer information då du ser vad de andra spelarna gör. Har du en tidig position kan du bli synad, eller höjd fast du egentligen inte hade en speciellt bra hand.

Tidig position: Innebär att du sitter som första person efter ”Big Blind” eller max två steg bort från att vara först ut.
Mellanposition: Du sitter mittemellan de som börjar och de som gör sina drag sist.
Sen position: Du är sist ut, eller bland de två-tre sista som gör sina drag. Ni har fördelen av att veta vad de andra gjort i förväg.
När floppen sedan kommer så vet du vad du har. Då kan du räkna på Sannolikheten att du ska få det du önskar.

Sannolikheter
En kortlek innehåller 52st kort. Du får 2st på handen och 3st läggs sedan ut synligt på bordet i ”Floppen”. Efter ”Floppen” är det alltså 47st kort kvar, efter ”Turn” är det 46st kvar. När du ser ”Floppen” bör du också veta hur många kort som kan förbättra din hand, dvs. vilka kort ger dig t.ex. en stege, en kåk osv. Dessa kort kallas ”Outs”. Har du ex. 1st ”Outs”, ett kort som förbättrar din hand, är chansen 2,13% att du träffar och förbättrar din hand på ”Turn”, och 2,15% på ”River”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *